MR

SO MR

 

Elke school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad (MR), zo ook de Talententuin Maastricht. Deze bestaat uit ouders en personeelsleden. De MR heeft invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. 6-7 keer per jaar vergadert de MR samen met de directie over belangrijke schoolzaken zoals vakantieregeling, personeelsbeleid, het formatieplan van de school, de financiën, huisvesting, verkeersveiligheid, enz.

Belangrijk is de wisselwerking tussen bestuur en MR: besluiten op bestuurlijk niveau moeten worden voorgelegd aan de MR. Ook kan de MR op zijn beurt elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. De MR geeft adviezen en beslist mee. Daarbij heeft de MR 2 soorten rechten: advies- en instemmingsrecht. In het MR reglement staan die rechten uitvoerig beschreven.

Alle scholen binnen de Stichting MosaLira worden vertegenwoordigd door een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die als taak heeft de gang van zaken met het bevoegde gezag te bespreken. Tussen de MR en de GMR is daarom voortdurend contact.

De MR van de Talententuin Maastricht heeft de volgende samenstelling:

Nicole Jongen Ouderlid SO
Thera Lardinois Ouderlid SO
Monica Booi
Ouderlid SBO
Sonja Heijgele Ouderlid SBO
Martijn Diederen Ouderlid SBO
Hannie Weustenraad Personeelslid SO
Vera Aarts Personeelslid SO
Roger van Houtem Personeelslid SBO
Bernadette de Boer Personeelslid SBO
Renée Doyen Voorzitter en Personeelslid SBO

 

Heeft u als ouder een vraag, opmerkingen of zijn er volgens uw mening zaken op school die aandacht verdienen? Neem dan contact op met één van de leden of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Iedere ouder kan meehelpen om de school beter te laten draaien. Als U (echt) wilt meepraten en meebeslissen over de school kunt U deelnemen aan de MR door u op te geven bij bovenstaande personeelsleden.

MosaLira

mosalira

Social Media

Volg ons ook via onze diverse Social Media kanalen