MR

SO MR

 

Elke school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad (MR), zo ook de Talententuin Maastricht. Deze bestaat uit ouders en personeelsleden. De MR heeft invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. 6-7 keer per jaar vergadert de MR samen met de directie over belangrijke schoolzaken zoals vakantieregeling, personeelsbeleid, het formatieplan van de school, de financiën, huisvesting, verkeersveiligheid, enz.

Belangrijk is de wisselwerking tussen bestuur en MR: besluiten op bestuurlijk niveau moeten worden voorgelegd aan de MR. Ook kan de MR op zijn beurt elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. De MR geeft adviezen en beslist mee. Daarbij heeft de MR 2 soorten rechten: advies- en instemmingsrecht. In het MR reglement staan die rechten uitvoerig beschreven.

Alle scholen binnen de Stichting MosaLira worden vertegenwoordigd door een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die als taak heeft de gang van zaken met het bevoegde gezag te bespreken. Tussen de MR en de GMR is daarom voortdurend contact.


De MR van de Talententuin Maastricht heeft de volgende samenstelling:

Monica Booi
Ouderlid
Vacature Ouderlid
Victoria Houben Ouderlid
Roger van Houtem Personeelslid
Ray Steijvers Personeelslid
Renée Doyen Voorzitter en Personeelslid


Heeft u als ouder een vraag, opmerkingen of zijn er volgens uw mening zaken op school die aandacht verdienen? Neem dan contact op met één van de leden of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Iedere ouder kan meehelpen om de school beter te laten draaien. Als U (echt) wilt meepraten en meebeslissen over de school kunt U deelnemen aan de MR door u op te geven bij bovenstaande personeelsleden.


Notulen:

18 mei 2021

20 april 2021

15 maart 2021

01 februari 2021

02 november 2020

14 september 2020

Jaarverslag 2019-2020

29 juni 2020

09 juni 2020

25 mei 2020

11 mei 2020

17 december 2019

28 oktober 2019

09 september 2019

24 juni 2019

04 juni 2019

14 mei 2019

18 maart 2019

17 december 2018

30 oktober 2018

03 september 2018

Jaarverslag 2017-2018

25 juni 2018

28 mei 2018

13 maart 2018

22 januari 2018

07 november 2017

02 oktober 2017 

MosaLira

mosalira

Social Media

Volg ons ook via onze diverse Social Media kanalen