Staking onderwijs

De staking aanstaande woensdag gaat door, de Talententuin is de hele dag gesloten. Alle kinderen hebben onderstaande brief via schoudercom ontvangen:
De vertegenwoordigers van het primair- en voortgezet onderwijs (PO-raad en VO-raad), vakbonden en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben afgelopen vrijdagmiddag 1november een convenant ondertekend waarmee er eenmalig extra geld vrijkomt voor het primair en voortgezet onderwijs.
Afgelopen weekend is gebleken dat er veelal met onbegrip is gereageerd op dit convenant. De bonden wordt verweten dat zij zonder ledenraadpleging akkoord zijn gegaan met een eenmalig bedrag (waarvan een deel al was toegezegd), terwijl er sprake is van een groot structureel probleem. Zowel de bonden als de PO-raad hebben aangegeven begrip te hebben voor scholen die hun geplande acties door laten gaan, aangezien dit convenant vlak voor de geplande staking van woensdag 6 november is afgesloten. Tijdens dit weekend heeft de AOb, de grootste onderwijsvakbond alsnog besloten de staking door te laten gaan en roept haar leden op woensdag a.s. het werk neer te leggen.Alle scholen van MosaLira zijn woensdag 6 november gesloten.Als directeuren en bestuur van MosaLira willen we graag met al onze medewerkers ons mooie vak uitoefenen en het best mogelijke onderwijs bieden aan uw kinderen.Vanuit vertrouwen in elkaar en in de wetenschap dat ons werk structureel fatsoenlijk betaald wordt. Dat is nu niet het geval. Het tekort aan leerkrachten loopt nog steeds verder op en daar maken wij ons echt zorgen over.
Wij blijven ons inspannen om het werken op onze scholen aantrekkelijk te maken, door samen te bepalen hoe we willen werken, wat we daarvoor nodig hebben en wat we prioriteit geven.Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Talententuin Maastricht (SBO en IvOO/SO)Bertina Cobbenhaegen73370605 772930659844483 6874216966815481856 n

MosaLira

mosalira

Social Media

Volg ons ook via onze diverse Social Media kanalen